Däcktips, lagar och regler

En bil består av tiotusentals komponenter. Fyra av dessa har kontakt med marken.

Bra och rätt däck bidrar i hög grad till den aktiva trafiksäkerheten, det vill säga att förhindra att en olycka sker.

Däck med bra grepp kan också minska konsekvenserna av en olycka genom att få ner farten innan det smäller.

•  Kör alltid med vinterdäck på vintern och sommardäck på sommaren.
•  Var noga med att ha ett bra mönsterdjup.

 

Viktigt att hålla koll på själv

Nedan följer några punkter som är viktiga att själva hålla koll på när det kommer dina däck.

•  Kolla så däcken ser okej ut varje gång du tankar.
•  Mät lufttrycket en gång i månaden.
•  Tänk på att öka lufttrycket när du har mycket last eller flera passagerare.
•  Lufttrycket ska alltid mätas på kalla däck.

 

Lufttryck

För lågt tryck i däcken leder till snabbare slitage, större risk att krocka och högre bränsleförbrukning.

♦ Snabbare slitage

Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck minskas däckets livslängd med en femtedel. Kör man med sjuttio procent av rekommenderat lufttryck kan däckets livslängd halveras. Att slita ut däck i förtid kostar pengar och är dåligt för miljön.

♦ Risk för olyckor

Det är lufttrycket i däcken som bär bilen, inte däcket i sig. Vid en undanmanöver kan fel lufttryck göra att man råkar ut för en allvarlig olycka som inte alls hade behövt inträffa om man rätt lufttryck.

♦ Högre bränsleförbrukning

Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka tre procent. För en normal bilist innebär det 400–500 kronor extra om året. För en lastbilschaufför eller ett åkeri blir kostnaden mycket större.

 

Påverkar både miljön och plånboken

1,1 miljarder kronor försvinner ut ur svenska bilisters däck och koldioxidutsläppen stiger med 270 000 ton koldioxid/år p.g.a för lågt lufttryck.

Pressmeddelande från Vägverket »

 

Lagar och regler

Däckbyte (Sommar Vinterdäck)

Mellan 1 oktober och 15 april är det tillåtet att använda dubbdäck. Mellan 1 december och 31 mars är det krav på vinterdäck, om det råder vinterväglag. Definitionen för vinterväglag är att det finns snö, is, frost eller snömodd. Mönsterdjupet på däcken ska vara minst tre millimeter under dessa förhållanden.

Ny europeisk däckmärkning

För att hjälpa konsumenter fatta mer välgrundade beslut när de köper däck införs en ny EU-märkning på däck 1 november 2012. Den nya märkningen ger kunden information om tre viktiga egenskaper för däcket, rullmotstånd, våtgrepp och rullningsbuller.

1. Dess bränsleeffektivitet eller rullmotstånd

A ➞ G Låg till högre bränsleförbrukning Skillnaden mellan A och G är 7,5% i bränsleförbrukning.

2. Dess våtgrepp eller bromsförmåga på våta vägar

A ➞ G Kort till längre bromssträcka under våta förhållanden. Vid inbromsning från 80 km/h är skillnaden mellan A och G 18 m.

3. Dess yttre rullningsbuller mätt i decibel (dB)

Däcken delas in i tre klasser vilket illustreras med tre vågor. Hög bullernivå markeras med svarta vågor medans de vita vågorna påvisar att det är ett tystare däck. Desto tystare ett däck är, desto mer miljövänligt är det.

 

 

Hastighetsbeteckning

Sommardäck till EG-typgodkänd personbil samt till nationellt godkänd personbil, som har tagits i bruk den 1 januari 1996 eller senare, ska ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än bilens högsta konstruktiva hastighet.

På övriga personbilar behöver sommardäck inte vara dimensionerade för högre hastighet än 180 km/tim.

Vinterdäck till EG-typgodkänd personbil får dock vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/tim.

Nationellt godkänd personbil, som tagits i bruk före den 1 januari 2002, behöver dock inte ha vinterdäck som är dimensionerade för högre hastighet än 130 km/tim.

På E- eller e-märkta däck anges hastighetskapaciteten med en beteckning på däckets sida. Här följer exempel på några vanliga hastighetsbeteckningar (symboler):

Q 160 km/h
S 180 km/h
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h

Däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet. Uppgift om bilens högsta hastighet kan finnas i registreringsbeviset, om inte kan du vända dig till en märkesrepresentant för besked.

Källa: Transportstyrelsen

 

Mönsterdjup och ålder

För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet var minst 3 mm.

Sommardäck ska ha ett kvarvarande mönsterdjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet vara minst 3 mm. Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

Det finns inget krav på högsta ålder för däck. Någon signifikant försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper has inte påvisats vid de undersökningar som genomförts. Det är dock viktigt att mönsterdjup och dubbelstick är bra och att däcken lagras svalt, torrt och mörkt.

 

Sommardäck

För sommardäck är lagkravet 1,6 mm mönsterdjup. För att inte äventyra din säkerhet råder vi dig att alltid byta dina däck vid minst 3 mm mönsterdjup. När sommardäcken slits under 3 millimeter ökar, vid vått väglag, bromssträckan och risken för vattenplaning betydligt.

För att kunna ge standardiserad information om bränsleeffektivitet, våtgrepp och utvändigt däckljud har EU introducerat en obligatorisk däckmärkning för alla nya däck, det så kallade ”European Tyre Label”. Däckmärkningen  fungerar ungefär på samma sätt som energieffektivitetsmärkningen för hushållsmaskiner. Läs mer om däckmärkningen under fliken ”märkning”

Skötselråd för däck

Det gäller att vårda sina däck för att de ska vara så effektiva som möjligt samtidigt som deras livslängd blir längre. Det är både din körstil och omvårdnad som påverkar däcken. Du bör rengöra dina däck och fälgar ofta. Vid rengöring är en mjuk svamp och ett milt bilschampo det bästa alternativet eftersom det är skonsamt. Är slitaget onormalt ojämnt bör du kontakta en verkstad som kan åtgärda felet. Ojämnt slitage kan nämligen bero på flera faktorer och det är bra att ta reda på orsaken genom att mäta upp bilens hjulinställning.

Lagring av däck

Vid vinterförvaring ska du aldrig ha sommardäcken utomhus under en presenning. Däcken ska förvaras torrt, mörkt och svalt. Det är att rekommendera att hjul förvaras liggande, de kan dock staplas på varandra. Däck utan fälgar ska däremot förvaras stående. Vid en korrekt förvaring åldras sällan däcken utan det är istället under körningen det slits.

Bästa däcken bak

För att minska risken för sladd vid bromsning och vid sväng bör de däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet vara monterade bak på fordonet. Däcken med störst mönsterdjup bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

 

Vinterdäck

Krav på vinterdäck 1 december – 31 mars. När du kör personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton är det krav på vinterdäck eller annan likvärdig utrustning (t.ex. sommardäck med snökedjor på alla hjulen) under perioden 1 december – 31 mars, om det är vinterväglag. Drar du släpvagn efter så gäller kravet även denna.

Undantag

Trots kraven på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan (Bilprovningen).
Om fordonet enligt Bilregistret är trettio år eller äldre.
Om fordonet är registrerat i utlandet.
Vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.
Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till sådan plats, lokal eller garage.
Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
Om fordonets däck enligt uppgift i Bilregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.
Dubbdäck
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 15 april. Dubbdäck får användas även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Om bilen har dubbdäck måste också tillkopplad släpvagn ha det vid vinterväglag. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Kontakta oss:

Däckbert

Hantverksgatan 36

434 42 Kungsbacka

Ring oss på: 0300-169 79

Mail: info@dackbert.se

Mail, ekonomiärenden: ekonomi@dackbert.se

 

Under APRIL/NOVEMBER har vi svårt
att ta telefonen ibland och då kan ni
maila på order@dackbert.se
så svarar vi på era frågor efter arbetstid.

 Öppettider:

Våra öppettider över jul:

Vi håller stängt mellan
Lördag den 23 dec & Söndag den 7 jan

Öppnar åter den 8 Januari med ordinarie öppettider.

Vardagar: 07:30 – 16:30

Frukost: 9:00 – 9:30
Lunch: 13:20 – 14:00

 

APRIL OCH NOVEMBER

Mån-Tors: 07:30-18:00
Fre: 07:30-16:30

Frukost: 9:00 – 9:30
Lunch: 13:00-14:00

 

SOMMARTIDER UNDER JULI

Under v 28, 29, 30, 31 ( 6 juli – 31 juli )
Måndag – fredag: 08.00 – 15.00

Frukost: 9:00 – 9:30
Lunch: 12.00 – 12.30