Personuppgifter, GDPR

Hantering av Personuppgifter, GDPR

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det rör tex personnummer, personnamn, adress, personliga email-adresser. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Dina rättigheter

Du som har personuppgifter i våra register har en lagstadgad rättighet att ta kontakt med oss för behandling av dina uppgifter.

Vid eventuella frågor kontakta oss via:  0300-169 79 eller e-post info@dackbert.se

 

Efter kontakt ger vi återkoppling inom 48 timmar under helgfri vardag och påbörjar sedan hantering av ärendet.

Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kund kan du läsa om på Datainspektionens hemsida via denna länk: www.datainspektionen.se/

 

Nedan följer exempel som kan vara relevanta för dig som kund:

Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar. Du kan begära registerutdrag av dina personuppgifter. Begära rättelse eller ändring av de uppgifter vi behandlar om du så önskar.

 

Rätten att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (inbjudningar till event, nyhetsbrev etc.) genom att anmäla detta till genom att maila: info@dackbert.se

 

Rätten att motsätta dig behandling av personliga skäl. Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter för vissa av dig specificerade personliga skäl.

 

Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia i ett strukturerat format på de uppgifter som rör dig. Skillnaden från rätten till registerutdrag är att detta omfattar endast de uppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lag.

 

Hur vi samlat in dina personuppgifter

Dina personuppgifter har vi insamlat via olika kanaler.

Du är kund hos DäckBert AB. och har lämnat uppgifter för att vi ska hantera dig som kund alternativt ingår i en kedja med centralt avtal med oss på DäckBert AB.

 

Du har träffat oss personligen och lämnat dina uppgifter.

Du har registrerat dig som användare i vår tidsbokning

 

Hur länge vi sparar dina uppgifter

DäckBert AB sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation oss emellan eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy

 

Personuppgifter som vi behandlar

Nedan beskrivs de personuppgifter som vi behandlar samt för vilket ändamål.

Kunduppgifter, Namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, mail-adress

 

För att kunna fullgöra våra åtaganden för dig som kund.

Välkommen att höra av dig om du har frågor kring denna skrift.

I första hand ta kontakt via tel  0300-169 79 eller e-post info@dackbert.se

Kontakta oss:

Däckbert

Hantverksgatan 36

434 42 Kungsbacka

Ring oss på: 0300-169 79

Mail: info@dackbert.se

Mail, ekonomiärenden: ekonomi@dackbert.se

 

Under APRIL/NOVEMBER har vi svårt
att ta telefonen ibland och då kan ni
maila på order@dackbert.se
så svarar vi på era frågor efter arbetstid.

 Öppettider:

Våra öppettider över jul:

Vi håller stängt mellan
Lördag den 23 dec & Söndag den 7 jan

Öppnar åter den 8 Januari med ordinarie öppettider.

Vardagar: 07:30 – 16:30

Frukost: 9:00 – 9:30
Lunch: 13:20 – 14:00

 

APRIL OCH NOVEMBER

Mån-Tors: 07:30-18:00
Fre: 07:30-16:30

Frukost: 9:00 – 9:30
Lunch: 13:00-14:00

 

SOMMARTIDER UNDER JULI

Under v 28, 29, 30, 31 ( 6 juli – 31 juli )
Måndag – fredag: 08.00 – 15.00

Frukost: 9:00 – 9:30
Lunch: 12.00 – 12.30