VILLKOR FÖR DÄCKFÖRVARING

SÅ HÄR FUNGERAR DÄCKFÖRVARING HOS DÄCK BERT AB KUND

Kund är du som äger däcken, fälgarna och bilen, samt har tecknat ett avtal med Däckbert avseende däckförvaring.
Kund är även den som har lämnat in däcken/fälgarna, men inte är ägaren – det vill säga ”Inlämnaren”.

 

FÖRVARINGSTID

Förvaringstiden för däck inlämnade före den 31 maj upphör den 31 december, och för däck inlämnade före den 31 december upphör förvaringstiden den 31 maj.

 

DÄCK BERTS SKYLDIGHETER

Däckbert förvarar dina däck under hela förvaringstiden.
All förvaring sker fackmannamässigt (se däckbranschens Allmänna bestämmelser avseende däckförvaring), och i enlighet med avtalets villkor.
Däckbert tvättar och kontrollerar däckdjup under förvaringstiden.
Däckbert följer självklart konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716), där dina rättigheter som kund skyddas – till exempel avseende reklamationer, vad som avses med fel och skadestånd samt avbeställningar.
Dina personuppgifter behandlas alltid i en säker datamiljö. Du har när som helst rätt att få inspektera våra uppgifter om dig och, vid behov, begära att de ändras. Personuppgifterna används endast av Däckbert i administrativt syfte och alltid i enlighet med personuppgiftlagen (1998:204).

 

KUNDENS SKYLDIGHETER

Du är ansvarig för att Däckbert alltid har en aktuell adress att skicka ut kallelse för däckbyte till. Däckbert skickar alltså endast ut kallelsen till den av kunden senast angivna adressen.
För att kunna överlåta dina rättigheter och skyldigheter avseende däckförvaring till någon annan (om du till exempel säljer bilen, inklusive förvarade däck), måste du få ett skriftligt medgivande från Däckbert.
Som inlämnare måste du tydligt ange om du inte är ägare av däcken/fälgarna vid incheckning (liksom på incheckningsblanketten), annars utgår Däckbert från att ni är en och samma person och kallelsen för däckbyte kan komma att skickas till fel adress.
Även du som kund kan enligt konsumenttjänstlagen bli ersättningsskyldig gentemot Däckbert, vid till exempel avbeställning av däckförvaring (för förlust av inkomst enligt det ingångna avtalet).
Om du betalar dina räkningar för sent, kommer dröjsmålsränta (enligt lag) att tas ut. Särskild avgift tas även ut för betalningspåminnelse. Är du sen med betalningen har Däckbert rätt att hålla kvar däcken tills vi har fått betalt, eller vid tvist om betalning, tills godtagbar säkerhet för Däckbert fordran har ställts.
Om du inte hämtar ut däcken, innan förvaringstiden har gått ut, har Däckbert rätt att sälja dem (se SFS 1985:982).

UPPSÄGNING AV DÄCKFÖRVARINGSAVTAL

Vill du inte längre förvara dina däck/fälgar hos Däckbert, säger du upp avtalet i enlighet med förvaringsavtalets villkor. Skulle kunden eller Däckbert dock väsentligt bryta mot något av avtalets villkor, har den andra parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

 

FÖR NÄRINGSIDKARE

VID REKLAMATION, VÄNLIGEN ANGE:

  • Vad är felet?
  • När upptäcktes felet?

Reklamationer måste rapporteras i skälig tid efter det att du har upptäckt, eller borde ha upptäckt, felet – annars är inte längre Däck Bert ansvarsskyldiga. Däckbert ersättningsskyldighet gentemot kunden (på grund av skada), täcker inte något fall av eventuella förluster i näringsverksamheten.

Är du sen med betalning väntar Däckbert i minst 30 dagar efter meddelandet om hävelse, innan vi rear ut era däck/fälgar. Vi säljer bara den mängd däck/fälgar som behövs för att täcka våra fordringar och försäljningskostnader. Går det, säger vi till i förväg hur däcken/fälgarna kommer att realiseras.

Om du inte hämtar däcken innan förvaringstidens utgång, tillfaller de Däckbert.

 

 

Kontakta oss:

Däckbert

Hantverksgatan 36

434 42 Kungsbacka

Ring oss på: 0300-169 79

Mail: info@dackbert.se

Mail, ekonomiärenden: ekonomi@dackbert.se

 

Under APRIL/NOVEMBER har vi svårt
att ta telefonen ibland och då kan ni
maila på order@dackbert.se
så svarar vi på era frågor efter arbetstid.

 Öppettider:

Våra öppettider över jul:

Vi håller stängt mellan
Lördag den 23 dec & Söndag den 7 jan

Öppnar åter den 8 Januari med ordinarie öppettider.

Vardagar: 07:30 – 16:30

Frukost: 9:00 – 9:30
Lunch: 13:20 – 14:00

 

APRIL OCH NOVEMBER

Mån-Tors: 07:30-18:00
Fre: 07:30-16:30

Frukost: 9:00 – 9:30
Lunch: 13:00-14:00

 

SOMMARTIDER UNDER JULI

Under v 28, 29, 30, 31 ( 6 juli – 31 juli )
Måndag – fredag: 08.00 – 15.00

Frukost: 9:00 – 9:30
Lunch: 12.00 – 12.30